Polityka prywatności

Ochrona danych osobowych jest jednym z najważniejszych zagadnień w sklepie CS-ADAMS z uwagi na rozpoczęcie obowiązywania od dnia 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO). W związku z powyższym uprzejmie informujemy o zasadach przetwarzania przez nas danych osobowych Użytkowników/Klientów.

Dane podawane w zamówieniu
Aby zrealizować zamówienie na towary lub usługi dostępne w naszej ofercie, należy wypełnić formularz zawierający podstawowe dane o użytkowniku (imię, nazwisko, nazwa firmy, kontakt, adres), dane te są niezbędne do zrealizowania zamówienia, wysłania przesyłki.
Informacje te nie są udostępniane osobom trzecim.

Przechowywanie danych
Metoda przechowywania powierzonych nam danych jest zgodna z Ustawą o ochronie danych osobowych. Dane te chronione są różnego rodzaju zabezpieczeniami.

Cookies
Przeglądarka internetowa Użytkownika przechowuje pliki tekstowe (ang. "cookies") na dysku jego komputera. W plikach tych znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisów internetowych, w szczególności tych wymagających autoryzacji. Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację użytkownika, na ich podstawie nie są przechowywane lub przetwarzane dane osobowe.
Sklep CS-Adams przechowuje pliki cookies na komputerach Użytkowników w celu utrzymania sesji Użytkownika po wejściu na stronę np. zachowanie zawartości koszyka.

Linki zewnętrzne
Na naszej stronie można znaleźć linki zewnętrzne odsyłające do stron naszych Partnerów. Nie ponosimy odpowiedzialności za treści zawarte na tych stronach oraz nie odpowiadamy za politykę ochrony prywatności stosowaną przez właścicieli tych stron.

Zmiany w polityce ochrony prywatności sklepu CS-Adams
Rozwój technologii internetowej, zmiany ustawodawcze w zakresie ochrony danych osobowych, oraz rozwój naszego serwisu mogą wpłynąć na zmiany w polityce ochrony prywatności strony www.cs-adams.pl. O wszelkich zmianach poinformujemy bezzwłocznie Użytkowników naszej strony.
Faktury
Akceptując politykę prywatności Użytkownik/Klient wyraża zgodę na przesyłanie faktur drogą elektroniczną. Fakturę za zakupiony produkt/usługę Użytkownik otrzyma mailem.

Kontakt
W przypadku pytań Użytkownika/Klienta dotyczących powyższej deklaracji ochrony prywatności, warunków korzystania ze strony www.cs-adams.pl czy możliwości kontaktu z nami, prosimy o wysyłanie uwag na adres: cs-adams@cs-adams.pl.

Klauzula informacyjna
Administratorem Państwa danych jest przedsiębiorstwo CS FMN z siedzibą w Warszawie (02-777) AL. KEN 96 lok. U15
Podane przez Użytkowników dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

  1. a. wykonania umowy kupna-sprzedaży produktów i usług oferowanych przez sklep CS-ADAMS - na podstawie art. 6 ust. 1 pkt ) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, do czasu zakończenia umowy,
  2. marketingu bezpośredniego - na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO - prawnie uzasadnionego interesu CS-ADAMS do czasu zakończenia umowy lub złożenia sprzeciwu na przetwarzanie danych,
  3. finansowo – księgowych - na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania przepisów prawa m.in. podatkowych, w tym art.74 Ustawy o Rachunkowości, do czasu wymaganego właściwymi przepisami prawa podatkowego,
  4. obrony przed roszczeniami i dochodzenia roszczeń - na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO - prawnie uzasadnionego interesu przedsiębiorstwa CS-ADAMS, do czasu wygaśnięcia okresu roszczeń zgodnie z Kodeksem Cywilnym,
  5. prowadzenia procesów reklamacyjnych – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO - prawnie uzasadnionego interesu sklepu CS-ADAMS, przez okres 5 lat od zakończenia umowy.


W związku z powyższymi celami odbiorcą danych osobowych Użytkowników/Klientów mogą być podmioty pośredniczące w wykonywanych przez administratora zobowiązaniach umownych np. dostawcy usług IT, księgowych, kancelarii prawnych.

Użytkownik/Klient posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu .

Użytkownik/Klient ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w dowolnym momencie. W celu cofnięcia zgody prosimy o wysłanie maila z informacją na adres: sklep@cs-adams.pl.